Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2024 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2024 г
Описание:

Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе – водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия – Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, с възложители „Минеса“ ЕООД и „Дирада 2011“ ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2024 г.doc
Размер: 36.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:tstoyanova
Създаден на: 03/04/2024 17:20
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:159 Тегления
Последна промяна на: 03/04/2024 17:21
Страница: