Становища по ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г. Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.81 МБ
Тегления: 2963

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула, с възложител: Община Кула

Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г. Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/04/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.16 МБ
Тегления: 2858

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г. за съгласуване на Изменение на предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на община Чипровци, с възложител: Община Чипровци.

 

Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом

топ!
Дата на публикуване: 13/11/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.73 МБ
Тегления: 2756

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом, с възложител: Община Лом.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г. Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/10/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 10.95 МБ
Тегления: 2742

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Вълчедръм, с възложител: Община вълчедръм.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

03.10.2018 г.

Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г. Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 2.26 МБ
Тегления: 2689

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Ново село, с възложител: Община Ново село

Пълният текст на решението е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com.

21.08.2018 г.

 

Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово

топ!
Дата на публикуване: 19/11/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.31 МБ
Тегления: 2617

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово, с възложител: Община Брегово.

Становище по ЕО № МО 2-3/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Георги Дамяново Становище по ЕО № МО 2-3/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Георги Дамяново

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2019
Промяна: 02/05/2019
Размер: 2.27 МБ
Тегления: 2466

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-3/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Георги Дамяново, с възложител: Община Георги Дамяново.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

02.05.2019 г.

Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 984.11 КБ
Тегления: 2450

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци, по Алтернатива 3, с възложител: Община Бойчиновци.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

18.04.2019 г.

Становище по ЕО № МО 3-4/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци Становище по ЕО № МО 3-4/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци

топ!
Дата на публикуване: 05/11/2019
Промяна: 05/11/2019
Размер: 585.45 КБ
Тегления: 2311

Становище по ЕО № МО 3-4/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци, с възложител: Община Брусарци.

Становище по ЕО № МО 2-2/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Чупрене Становище по ЕО № МО 2-2/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Чупрене

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2022
Промяна: 10/02/2022
Размер: 1.68 МБ
Тегления: 899

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-2/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Чупрене, с възложител: Община Чупрене.

Становище по ЕО № МО 1-1/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Вършец Становище по ЕО № МО 1-1/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Вършец

топ!
Дата на публикуване: 28/01/2022
Промяна: 28/01/2022
Размер: 1003.08 КБ
Тегления: 866
На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1 – 1/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Вършец, с възложител: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.

Становище по ЕО № МО 1-1/2023 г. за съгласуване на ПУП - ПРЗ Становище по ЕО № МО 1-1/2023 г. за съгласуване на ПУП - ПРЗ

топ!
Дата на публикуване: 30/03/2023
Промяна: 30/03/2023
Размер: 368.29 КБ
Тегления: 575

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1-1/2023 г. за съгласуване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10971.62.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“.

Становище по екологична оценка № МО 1-1/2024 г. Становище по екологична оценка № МО 1-1/2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2024
Промяна: 10/01/2024
Размер: 386.82 КБ
Тегления: 287

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана информира за постановено Становище по ЕО № МО 1-1/2024 г. за съгласуване на Частично изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 68758.539.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: Иво Трендафилов.

Становище по екологична оценка № МО 2-2/2024 г. Становище по екологична оценка № МО 2-2/2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/03/2024
Промяна: 25/03/2024
Размер: 583.28 КБ
Тегления: 175

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-2/2024 г. за съгласуване на Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820, 51665.121.821, 51665.121.822 и 51665.121.823 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложители: „НИКОЛОВО СОЛАР 1” ООД и „НИКОЛОВО СОЛАР 2” ООД.

 

Становище по екологична оценка № МО 3-3/2024 г. Становище по екологична оценка № МО 3-3/2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2024
Промяна: 18/04/2024
Размер: 9.69 МБ
Тегления: 148

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана информира за постановено Становище по ЕО № МО 3-3/2024 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Ружинци, с възложител: Община Ружинци.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията