Обществен достъп ДОСВ

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Картен материал към ДОСВ Картен материал към ДОСВ

Дата на публикуване: 15/01/2024
Промяна: 16/01/2024
Размер: 5.12 МБ
Тегления: 72

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.821, 51665.121.822, 51665.121.823 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.630) и 51665.121.819 и 51665.121.820 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.631) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Николово, общ. Монтана

възложители: „Николово Солар 1” ООД и „Николово Солар 2” ООД

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ)

Дата на публикуване: 15/01/2024
Промяна: 15/01/2024
Размер: 2.75 МБ
Тегления: 71

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.821, 51665.121.822, 51665.121.823 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.630) и 51665.121.819 и 51665.121.820 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.631) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Николово, общ. Монтана

Възложители: „Николово Солар 1” ООД и „Николово Солар 2” ООД

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx