Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.06.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2020
Промяна: 03/06/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 997

Изменение на ОУП на община Видин в обхват на поземлен имот с идентификатор 52283.163.33 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител Т. Тодоров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/05/2020
Промяна: 14/05/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 1048

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана в обхват на ПИ с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на същия имот, възложители: Борислав Ангелов и Емил Ценков.

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1058

Проект на ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия НН с ВЛУП”, м. Фонда, землище на с. Динковица, общ. Видин, с възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1005

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с № 106013 в землището на с. Долни Лом с ЕКАТТЕ 22424, общ. Чупрене, обл. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2020
Промяна: 10/03/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1084

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 48489.30.401 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, с възложител „Манотранс“ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2020
Промяна: 19/02/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1057

Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин – София, попадащо на територията на община Видин, с възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.02.2020 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2020
Промяна: 19/02/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1066

 Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на град Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин – София, попадащо на територията на град Видин, с възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/02/2020
Промяна: 11/02/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1166

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 05654.64.45, м. Стражето, землище с. Боровци, общ. Берковица, с възложител П.П. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/01/2020
Промяна: 20/01/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1238

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.87.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, м. Алимана, с възложител „Стефи“ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/12/2019
Промяна: 27/12/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1218

Инвестицинен проект за обект: Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“, област Видин, с възложител „Теленор България“ ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2019
Промяна: 12/11/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1186

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител Г.В.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2019
Промяна: 01/10/2019
Размер: 13.67 КБ
Тегления: 1204

 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхавата на ПИ с идентификатор 57131.68.113 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител Б.И. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 08/08/2019
Промяна: 08/08/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1282

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03616.38.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик за промяна предназначението му от „изоставена нива“ във „ваканционно селище“, с възложител Н.Н. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1257

 Частично изменение на ОУП на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта на с. Безденица, общ. Монтана, м. Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за промишлена и складова дейност“ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител „Агротранс – Монтанаˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1293

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.76.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Антимово, общ. Видин

<< Начало < Предишна 11 12 13 Следваща > Край >>
Страница 12 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx