Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/02/2024
Промяна: 23/02/2024
Размер: 36 КБ
Тегления: 6056

Подробен устройствен план – парцеларен план за „Изместване на част от въздушно отклонение от ВЕЛ 20 кV „Тераса” чрез полагане на нова кабелна линия 20 кV от нов проектен СРС до ТП „Винарна”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 39147.8.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошава, обл. Видин”, с възложител „Бонония Естейт“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 3

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1660

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.76.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 2

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1637

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00919.77.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните ре-гистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 08.08.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 08/08/2019
Промяна: 08/08/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1626

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 03616.38.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик за промяна предназначението му от „изоставена нива“ във „ваканционно селище“, с възложител Н.Н. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 22.05.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 22.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1615

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, м. Герена, общ. Видин, с възложител „Фрукт - Нˮ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 17.07.2019 г. от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1608

 Частично изменение на ОУП на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта на с. Безденица, общ. Монтана, м. Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за промишлена и складова дейност“ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител „Агротранс – Монтанаˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1607

 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.59.92, местност Иновото, землище с. Иново, общ. Видин, с възложител „КВКЦˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 28.05.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 28.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/05/2019
Промяна: 28/05/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1602

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 24061.72.33, м. Брестака, землище гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител Л. П.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за екологична оценка 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за екологична оценка 2

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2019
Промяна: 13/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1597

Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.409.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, с възложител „Стефиˮ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/01/2020
Промяна: 20/01/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1581

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.87.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, м. Алимана, с възложител „Стефи“ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 19.06.2019 г. от НЕО - 1

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2019
Промяна: 19/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1576

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00919.76.2 и 00919.76.25 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.12.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/12/2019
Промяна: 27/12/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1562

Инвестицинен проект за обект: Електронна съобщителна мрежа „Винарово – Брегово“, област Видин, с възложител „Теленор България“ ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2019
Промяна: 01/10/2019
Размер: 13.67 КБ
Тегления: 1559

 Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхавата на ПИ с идентификатор 57131.68.113 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител Б.И. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за ЕО 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от 13.06.2019 г. от Наредбата за ЕО 1

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2019
Промяна: 13/06/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1528

 Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.87.29 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, с възложител „Стефиˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2019
Промяна: 12/11/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1527

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител Г.В.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията