Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г.

Дата на публикуване: 24/01/2023
Промяна: 24/01/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 39

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот  с идентификатор 10971.157.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П. И.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г.-1 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г.-1

Дата на публикуване: 24/01/2023
Промяна: 24/01/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 38

Изменение на Общ устройствен план  на гр. Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.502.1000 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Перфетострой” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.12.2022 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.12.2022 г

Дата на публикуване: 14/12/2022
Промяна: 14/12/2022
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 72

Частично изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17422.6.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.12.2022 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.12.2022 г

Дата на публикуване: 12/12/2022
Промяна: 12/12/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 72

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническа инфраструктура – електропроводно кабелно трасе в с. Драганица, общ. Вършец, с възложител: Е.К.

 

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.12.2022 г-2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.12.2022 г-2

Дата на публикуване: 06/12/2022
Промяна: 06/12/2022
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 67

Изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17018.530.564 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Церовене, община Монтана, с възложител Г. Ангелов.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.12.2022 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.12.2022 г

Дата на публикуване: 06/12/2022
Промяна: 06/12/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 79

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана

възложител: Ива Йоргова

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.11.2022 г.-2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.11.2022 г.-2

Дата на публикуване: 25/11/2022
Промяна: 25/11/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 82

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.127.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител Г. Б.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.11.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.11.2022 г.

Дата на публикуване: 25/11/2022
Промяна: 25/11/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 85

Подробен устройствен план – план за застрояване за обект „Изграждане на комуникационна кула" в поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 22040.680.24, представляващ част от ПИ с идентификатор 22040.680.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител: "СВ-НЕТ" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г.

Дата на публикуване: 22/11/2022
Промяна: 22/11/2022
Размер: 53.13 КБ
Тегления: 86

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.208.3, 05236.207.1 по КККР на гр. Бойчиновци и ПИ с идентификатор 27557.859.100 по КККР на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител: Община Бойчиновци.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.11.2022 г.

Дата на публикуване: 22/11/2022
Промяна: 22/11/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 78

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.630 и 51665.121.631 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: "Алфасист Инженеринг" ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2022 г.-3 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2022 г.-3

Дата на публикуване: 17/11/2022
Промяна: 17/11/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 92

Изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 68758.539.286 по КККР на с. Станево, с възложител: И.Т.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2022 г.-2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2022 г.-2

Дата на публикуване: 17/11/2022
Промяна: 17/11/2022
Размер: 38 КБ
Тегления: 86

Изменение на Общ устройствен план на община Лом в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68758.531.71, 68758.532.53, 68758.538.205, 68758.538.208, 68758.532.206, 68758.532.207, 68758.532.135 и 68758.538.217 по КККР на с. Станево, с възложители: И.Т., М. Н. и "Сън Р Станево" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2022 г.

Дата на публикуване: 17/11/2022
Промяна: 17/11/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 76

Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – кабелна линия 20 kV от съществуващ електропровод ВЕЛ 20 kV „Вейкьовецˮ до поземлен имот с идентификатор 72919.125.1, м. Полето по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видин, с възложител: "Хидроенергийна компания" АД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 11.11.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 11.11.2022 г.

Дата на публикуване: 11/11/2022
Промяна: 11/11/2022
Размер: 52.79 КБ
Тегления: 78

Подробният устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 48489.27.751, 48489.27.763 и 48489.27.762 по КККР на гр. Монтана, с възложител: Ц.К.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.11.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.11.2022 г.

Дата на публикуване: 09/11/2022
Промяна: 09/11/2022
Размер: 53.02 КБ
Тегления: 89

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за техническа инфраструктура – второстепенен път с обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.481 и част от ПИ с идентификатор 48489.4.335 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана и проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за част от улица с ОТ 1351-1354 и улица с ОТ 1346-946 по действащия ПУП на VIII-ми микрорайон, гр. Монтана

Възложители: Община Монтана и "Сеневиан" ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx