Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.05.2022 г.

Дата на публикуване: 10/05/2022
Промяна: 10/05/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 37

Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., с възложител: Община Бойчиновци.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г

Дата на публикуване: 05/05/2022
Промяна: 05/05/2022
Размер: 12.58 КБ
Тегления: 56

Проект на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на тласкателен водопровод от новоизградена помпена станция до напорен резервоар „Кулата“ в ПИ с идентификатор 31053.934.5 по КККР на с. Златия, общ. Вълчедръм, с възложител: Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.05.2022 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.05.2022 г

Дата на публикуване: 04/05/2022
Промяна: 04/05/2022
Размер: 52.89 КБ
Тегления: 56

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.30.356 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: П. Иванов.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.04.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.04.2022 г.

Дата на публикуване: 29/04/2022
Промяна: 29/04/2022
Размер: 12.56 КБ
Тегления: 49

Проект за ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен елпровод от ПИ с идентификатор 05236.551.77 по КККР на гр. Бойчиновци до Подстанция Бойчиновци

Възложител: "Каро Трейдинг" ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.04.2022 г. - 3 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.04.2022 г. - 3

Дата на публикуване: 27/04/2022
Промяна: 27/04/2022
Размер: 12.51 КБ
Тегления: 56

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица в обхват на ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по КККР, землище на с. Боровци, местност Бързия

Възложител: „СОЛАР ЛАЙТ ЕНЕРДЖИ“ ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.04.2022 г.-2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.04.2022 г.-2

Дата на публикуване: 27/04/2022
Промяна: 27/04/2022
Размер: 52.78 КБ
Тегления: 59

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 17645.325.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, общ. Грамада

Възложител: „Нуртс България” ЕАД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.04.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.04.2022 г.

Дата на публикуване: 27/04/2022
Промяна: 27/04/2022
Размер: 52.85 КБ
Тегления: 50

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Новоселци, общ. Видин

възложител: „Агро Импекс Видинˮ ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2022 г.

Дата на публикуване: 26/04/2022
Промяна: 26/04/2022
Размер: 12.49 КБ
Тегления: 48

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана в обхват ПИ с идентификатор 51665.102.460 по КККР, землище на с. Николово, общ. Монтана, местност Китката

Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2022 г.-2 Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2022 г.-2

Дата на публикуване: 19/04/2022
Промяна: 19/04/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 54

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 48489.14.1051 по КККР на гр. Монтана, с възложител " Мона" ООД.

Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2022 г. Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2022 г.

Дата на публикуване: 19/04/2022
Промяна: 19/04/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 55

Изменение на ОУП на град Видин в обхвата на ПИ с идентификатор 10971.501.338 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: "Маршал Кредит Груп" ООД.

Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 11.04.2022 г.-2 Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 11.04.2022 г.-2

Дата на публикуване: 11/04/2022
Промяна: 11/04/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 56

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: "Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън" ЕООД.

Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 11.04.2022 г. Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 11.04.2022 г.

Дата на публикуване: 11/04/2022
Промяна: 11/04/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 58

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14489.94.36 по КККР на с. Орешец, община Димово, с възложител "Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън" ЕООД.

Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г. Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.04.2022 г.

Дата на публикуване: 05/04/2022
Промяна: 05/04/2022
Размер: 52.89 КБ
Тегления: 57

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Ц. И.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 01.04.2022 г.

Дата на публикуване: 01/04/2022
Промяна: 01/04/2022
Размер: 52.67 КБ
Тегления: 53

Програма за управление на отпадъците на територията на община Димово 2022 – 2028 г., с възложител: Община Димово

Съобщ. по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г.-2 Съобщ. по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.03.2022 г.-2

Дата на публикуване: 22/03/2022
Промяна: 22/03/2022
Размер: 53.1 КБ
Тегления: 64

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 03928.12.53 и 03928.12.105 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: Д. Любомирова.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx