Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.05.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.05.2023 г.

Дата на публикуване: 25/05/2023
Промяна: 25/05/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 4

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 36141.501.891 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитановци, общ. Видин, с възложител: В. Младенова

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.05.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.05.2023 г.

Дата на публикуване: 19/05/2023
Промяна: 19/05/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 5

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 36141.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитановци, общ. Видин, с възложител: С. С.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.05.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.05.2023 г.

Дата на публикуване: 17/05/2023
Промяна: 17/05/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 5

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 03928.47.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: С. Б.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.05.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.05.2023 г.

Дата на публикуване: 17/05/2023
Промяна: 17/05/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 6

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 32754.103.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин, с възложител: В. Тодоров.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.05.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.05.2023 г.

Дата на публикуване: 16/05/2023
Промяна: 17/05/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 11

Изменение на Общ устройствен план на град Видин в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.489.69, 10971.489.89 и 10971.489.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Видин, общ. Видин, с възложител: „К енд К – ЛТД“ ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.05.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.05.2023 г.

Дата на публикуване: 16/05/2023
Промяна: 17/05/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 6

Подробен устройствен план – парцеларен план  за техническата инфраструктура – довеждащ електропровод от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.102.460 през ПИ с идентификатори 51665.96.880, 51665.73.880, 51665.68.893, 51665.56.947, 51665.70.895, 51665.108.895, 51665.59.895 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Николово, общ. Монтана и през ПИ с идентификатори 48489.4.296, 48489.4.310, 48489.4.407, 48489.4.442, 48489.4.345, 48489.4.561 и 48489.32.380 до границата на ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.05.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.05.2023 г.

Дата на публикуване: 09/05/2023
Промяна: 09/05/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 18

Изменение на ОУП на община Димово в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32370.102.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Извор, общ. Димово, с възложител: "Л1А" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.04.2023 г.

Дата на публикуване: 28/04/2023
Промяна: 28/04/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 26

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземно кабелно електрозахранване 20 kV от Подстанция „Монтана“ в ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана до трафопост в ПИ с идентификатор 48489.5.737 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: "Емко" ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2023 г.

Дата на публикуване: 26/04/2023
Промяна: 26/04/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 21

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 48489.200.548, през ПИ с идентификатори 48489.200.549 и 48489.200.406 до нов трафопост в ПИ с идентификатор 48489.200.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана

възложител: Т.К.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2023 г.

Дата на публикуване: 26/04/2023
Промяна: 26/04/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 23

Програма за управление на отпадъците на община Медковец за периода 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Медковец за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Медковец.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.04.2023 г.

Дата на публикуване: 21/04/2023
Промяна: 21/04/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 21

Програма за управление на отпадъците на община Ново село 2021 – 2028 г.

възложител: Община Ново село

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.04.2023 г.

Дата на публикуване: 20/04/2023
Промяна: 20/04/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 28

Изменение на Общ устройствен план на община Чипровци и подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 81390.50.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци, общ. Чипровци

Възлогител: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЧИПРОВЦИ”

 

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2023 г.

Дата на публикуване: 19/04/2023
Промяна: 19/04/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 25

Специализиран подробен устройствен план – план за застрояване на сграда с идентификатор 61011.206.46.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рабиша, общ. Белоградчик, м. Магурата

възложител: "Ремонти.БГ" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.04.2023 г.

Дата на публикуване: 19/04/2023
Промяна: 19/04/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 24

Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.358, през ПИ с идентификатори 48489.30.8, 48489.30.5 до ПИ с идентификатор 48489.30.355 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 13.04.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 13.04.2023 г.

Дата на публикуване: 13/04/2023
Промяна: 13/04/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 30

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51665.90.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: "Болкан Сън Пауър" ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx