Детайли за Уведомление за ИП от 20.12.2022 г

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 20.12.2022 г
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ПСТ Видинˮ ЕООД.

Файл:Уведомление за ИП от 20.12.2022 г.pdf
Размер: 429.22 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 21/12/2022 15:48
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:284 Тегления
Последна промяна на: 21/12/2022 15:48
Страница: