Детайли за Уведомление за ИП от 14.11.2022 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 14.11.2022 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от кмета на община Видин за инвестиционно предложение „Изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в крайдунавски парк и прилежащите му територии, гр. Видин“ в поземлени имоти с идентификатори 10971.502.1093 и 10971.501.387 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Видин.

Файл:Уведомление за ИП от 14.11.2022 г..pdf
Размер: 2.01 МБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 16/11/2022 11:34
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:86 Тегления
Последна промяна на: 16/11/2022 11:35
Страница: