Детайли за Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР/2016 г.
Описание:

ИП: „Реконструкция, модернизация и оборудване на съществуваща кравеферма за биологично отглеждане на 100 млечни крави с приплодите им” в поземлен имот с № 000162, местност Манастирски дол, землище на с. Воднянци, общ. Димово, обл. Видин (ПИ с идентификатор 11778.10.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Воднянци), с възложител: Иво Илиев

Файл:Съобщение за загуба на правно действие на Решение № МО 9-ПР-2016 г..doc
Размер: 1.65 МБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 30/05/2022 09:34
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:460 Тегления
Последна промяна на: 30/05/2022 09:34
Страница: