Детайли за Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

СобственостСтойност
Име:Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО
Описание:

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за велосипедно трасе в обхвата на Път ІІІ-1024 (ПИ с идентификатор 14773.391.2 по КК и КР на с. Георги Дамяново) от републиканската пътна мрежа в участъка между регулационната граница на с. Георги Дамяново и разклона за с. Помеждин, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, с възложител: Община Георги Дамяново.

Файл:Решение № МО 9.pdf
Размер: 126.76 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 25/05/2021 15:33
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1121 Тегления
Последна промяна на: 25/05/2021 15:34
Страница: