Детайли за Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО

СобственостСтойност
Име:Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО
Описание:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 22530.89.4 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм за разширяване на строителните граници на населеното място и ПУП – ПП за изграждане на нова техническа инфраструктура, с възложител: Община Вълчедръм

Файл:Решение № МО 8-П2021 за прекратяване на процедура по ЕО.pdf
Размер: 139.77 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 25/05/2021 15:31
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1176 Тегления
Последна промяна на: 25/05/2021 15:31
Страница: