Детайли за Уведомление за ИП от 25.04.2024 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 25.04.2024 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Фиш Инвест“ ООД уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на рибно стопанство за пъстърва“ в поземлен имот с идентификатор 48489.26.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана.

Файл:Уведомление за ИП от 25.04.2024 г..pdf
Размер: 536.52 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:tstoyanova
Създаден на: 27/05/2024 16:50
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:103 Тегления
Последна промяна на: 27/05/2024 16:51
Страница: