Детайли за Уведомление за ИП от 15.04.2024 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 15.04.2024 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на образователната среда в детска градина „Арабелаˮ, гр. Видинˮ, с възложител: Община Видин.

Файл:Уведомление за ИП от 15.04.2024 г. -1.pdf
Размер: 1.56 МБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 16/04/2024 09:50
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:147 Тегления
Последна промяна на: 16/04/2024 09:50
Страница: