Детайли за Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

СобственостСтойност
Име:Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО
Описание:

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „ТЕССА ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Файл:МО 24-П-1.pdf
Размер: 153.49 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 14/12/2023 10:27
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:303 Тегления
Последна промяна на: 14/12/2023 10:28
Страница: