Предстоящи обществени обсъждания

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 86 КБ
Тегления: 1994

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства“ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана

Днес, 17.09.2020 г., във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства“ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана. Срещата ще се проведе на 22.10.2020 г., от 10:00 часа в залата на хотел „Огоста“ на адрес: гр. Монтата, бул. „Пейо Яворов“ № 1.

ДОВОС с приложените към него нетехническо резюме и допълнено задание са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на Община Монтана, ул. „Извора“ № 1, сградата на РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, интернет страницата на РИОСВ – Монтана (www.riosv-montana.com) в раздел ЕО и ОВОС/ОВОС/Обществен достъп до доклади за ОВОС.

Писмени становища могат да се предоставят в Община Монтана, РИОСВ – Монтана, на адреса на възложителя: гр. Монтана, ул. „Проф. д-р Цветан Вълов“ № 14 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя по общественото обсъждане – тел. 0888246353.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията