2023

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 28 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 28 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2023
Промяна: 15/12/2023
Размер: 5.45 МБ
Тегления: 234

ИП: „Подобряване на енергийната ефективност на сушилни за гипсофазерни плоскости“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Решение № МО 27 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 27 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/11/2023
Промяна: 22/11/2023
Размер: 258.9 КБ
Тегления: 242

ИП „Предприятие за производство на пелетиˮ в УПИ І-795, кв. 68 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „ДИМА ТРАНС 12” ООД

Решение 26-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение 26-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/11/2023
Промяна: 13/11/2023
Размер: 5.4 МБ
Тегления: 260

ИП „Сграда за преработване на малки количества (300 л) сурово мляко и производство на млечни продукти“ в поземлен имот с идентификатор 12543.922.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, с възложител: ЗП Асен Янкулов.

Решение № МО 25-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 25-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 321.53 КБ
Тегления: 291

ИП "Лесопарк Вършец" в поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, с възложител Община Вършец

Решение № МО 24-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 24-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 288.69 КБ
Тегления: 291

ИП „Разширение на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, чрез добавяне на два отпадъка с код и наименование 20 01 36 (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35) и 16 02 14 (излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 13)ˮ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.167 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: „ЕММЕТАЛ“ ООД.

Решение № МО 23 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 23 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 29/09/2023
Промяна: 29/09/2023
Размер: 325.45 КБ
Тегления: 311

ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с възложител: Община Вършец.

Решение № МО 22 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 22 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/09/2023
Промяна: 27/09/2023
Размер: 4.49 МБ
Тегления: 303

ИП „Изграждане на Супермаркет ЛИДЛ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и открит паркинг, разположен в УПИ XII, кв. 257 по регулационния план на гр. Лом, ул. „Пристанищна № 41А, както и всички съпътстващи спомагателни помещения и рекламно-информационни съоръжения“, с възложител: „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД.

Решение № МО 21 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 21 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 04/09/2023
Промяна: 04/09/2023
Размер: 850.23 КБ
Тегления: 332

ИП „Изграждане на нов обект за интензивна аквакултура „Садкова инсталация за отглеждане на стопански ценни видове риби“, разположен в акваторията на яз. „Огоста“, в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Фиш Инвест“ ООД.

Решение № МО 20 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 20 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/08/2023
Промяна: 01/08/2023
Размер: 923.44 КБ
Тегления: 341

ИП „Преустройство на помещение в цех за преработка на мляко от собствено производство в обора за овце“ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител: „Монт 7 Агро” ЕООД.

Решение № МО 19 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 19 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/08/2023
Промяна: 01/08/2023
Размер: 502.71 КБ
Тегления: 394

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”, с възложител: „Екоагрострой” АД

Решение № МО 18 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 18 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 07/07/2023
Промяна: 07/07/2023
Размер: 953.8 КБ
Тегления: 363

ИП: „Свободно отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов в язовир „Бранов долˮ, разположен в поземлен имот с идентификатор 22250.144.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Рикса, общ. Монтана, с възложител: „Деко Енерджи” ЕООД.

Решение № МО 17 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 17 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2023
Промяна: 21/06/2023
Размер: 470.38 КБ
Тегления: 362

ИП „Актуализация на работен проект за яз. „Рабиша“: свързан с ремонт на Видболска пълнеща деривация, ремонт на изравнител „Раяновци“, ремонт на Ошанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация“, общ. Белоградчик и общ. Макреш, обл. Видин“, с възложител: Министерство на земеделието и храните

Решение № МО 16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2023
Промяна: 19/06/2023
Размер: 391.55 КБ
Тегления: 390

ИП „Монтаж на автоматична геотермална система” в поземлен имот с идентификатор 24061.75.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВЦИ” ЕООД.

Решение № МО 15-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 15-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/06/2023
Промяна: 16/06/2023
Размер: 296.09 КБ
Тегления: 372

ИП „Изграждане на сградна газопроводна инсталация и газово стопанствоˮ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител: „Монт 7 Агро” ЕООД.

Решение № МО 14 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 14 – ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2023
Промяна: 06/06/2023
Размер: 344.32 КБ
Тегления: 386

ИП „Стабилизиране на терминал „Западен кей“ в пристанище Лом“ в поземлен имот с идентификатор 44238.507.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, с възложител: Клон – териториално поделение „Пристанище Лом” на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията