2022

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 41 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 41 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2022
Промяна: 15/12/2022
Размер: 308.47 КБ
Тегления: 431

ИП: „Обществено обслужваща сграда – игрална зала за хазартни игри и кафе-аперитивˮ в поземлени имоти с идентификатори 48489.4.336 и 48489.4.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „САНЕВИАН” ООД.

Решение № МО 40 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 40 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2022
Промяна: 14/12/2022
Размер: 3.52 МБ
Тегления: 449

ИП: „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ в поземлен имот с идентификатор 67667.43.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смоляновци, общ. Монтана, с възложител: „Еко Про Тур“ ООД.

Решение № МО 39 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 39 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 07/12/2022
Промяна: 07/12/2022
Размер: 4.2 МБ
Тегления: 415
инвестиционно предложение: „Търговски комплекс с магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществено обслужване, офиси, производствена дейност, складове, хотел, ЖС и ТП“ в УПИ XIX859,860 „за производство на автомобилни части“ и УПИ XII „за производствена дейност“, кв. 598 по плана на ж.к. „Вида“, гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Дунония“ АД.

Решение № МО 38 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 38 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2022
Промяна: 15/11/2022
Размер: 4.01 МБ
Тегления: 418

ИП: „Изграждане на мандра“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Е-79 Ойл“ ЕООД.

Решение № МО 37-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от изваршване на ОВОС Решение № МО 37-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от изваршване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2022
Промяна: 15/11/2022
Размер: 4.34 МБ
Тегления: 442

ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Перлатаˮ, участък „Северˮ в землищата на с. Гранитово, общ. Белоградчик и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин

Възложител: „Перлато Ди Маре” ЕООД

Решение № МО 36 – ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 36 – ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2022
Промяна: 10/11/2022
Размер: 3.49 МБ
Тегления: 472

ИП „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)“ в поземлен имот 234, кв. 20 по плана на с. Крачимир, общ. Белоградчик, с възложител „КРА 300“ ЕООД.

Решение № МО 35 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 35 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 31/10/2022
Промяна: 31/10/2022
Размер: 4.47 МБ
Тегления: 447

ИП „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранванеˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03928.513.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: „Ком Агро” ООД

Решение № МО 34-ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 34-ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 25/10/2022
Промяна: 25/10/2022
Размер: 3.85 МБ
Тегления: 440

ИП „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 500 kW (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)“ в УПИ V, кв. 22 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител „Водпро“ ООД.

Решение № МО 33-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 33-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 6.21 МБ
Тегления: 462

ИП „Локална пречиствателна станция за отпадъчни водиˮ в ПИ с идентификатор 10971.512.190 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, с възложител: „АЙХХОФ КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Решение № МО 32-ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 32-ПР2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/09/2022
Промяна: 27/09/2022
Размер: 5.02 МБ
Тегления: 464

ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 51665.202.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Монтана, с възложител „Войнов и Сие“ ООД.

Решение № МО 31 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 31 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/09/2022
Промяна: 27/09/2022
Размер: 338.72 КБ
Тегления: 437

ИП „Почистване и изкореняване на дървесна растителност (топола) от земеделски земиˮ в землището на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител А. А.

Решение № МО 30-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 30-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/09/2022
Промяна: 16/09/2022
Размер: 5.59 МБ
Тегления: 454

ИП „Изграждане на улица „Цар Симеон“ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец, общ. Вършец“, с възложител Община Вършец.

Решение № МО 29-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 29-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/09/2022
Промяна: 15/09/2022
Размер: 6.37 МБ
Тегления: 450

ИП „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Кнауф България” ЕООД.

Решение № МО 28-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 28-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2022
Промяна: 01/09/2022
Размер: 5.16 МБ
Тегления: 455

ИП „Мини мандра“ в поземлен имот с идентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, общ. Брусарци, с възложител Е. Чакъров.

Решение № МО 27-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 27-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/08/2022
Промяна: 22/08/2022
Размер: 383.85 КБ
Тегления: 501

ИП „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сечˮ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин, с възложител: Община Макреш

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията