2020

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 39 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 39 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 31/12/2020
Промяна: 31/12/2020
Размер: 306.9 КБ
Тегления: 1192

 ИП „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти” в поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по КК и КР на гр. Монтана, с възложители: Б.А. и Р.Г.

Решение № МО 38-ПР2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 38-ПР2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/11/2020
Промяна: 27/11/2020
Размер: 947.09 КБ
Тегления: 1155

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Винарна Лопушна“ АД с обща площ 274,5 дка“, находящи се в землищата на с. Безденица и с. Вирове, общ. Монтана, с възложител: „Винарна Лопушна“ АД.

Решение № МО 37-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 37-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 25/11/2020
Промяна: 25/11/2020
Размер: 3.82 МБ
Тегления: 1235

ИП „Преустройство и пристрояване на едноетажна стопанска сграда за угояване на бикове и едноетажен склад за съхранение на оборудванеˮ в УПИ ХІХ – 1095, кв. 20 по плана на с. Чупрене, общ. Чупрене (ПИ с идентификатор 81757.500.1095 по КККР на с. Чупрене)

възложител: „Ребелˮ ООД

Решение № МО 36 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 36 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2020
Промяна: 10/11/2020
Размер: 1.22 МБ
Тегления: 1174

ИП: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Косово, общ. Брегово, обл. Видинˮ, с възложител Община Брегово

Решение № МО 35 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 35 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/11/2020
Промяна: 06/11/2020
Размер: 3.07 МБ
Тегления: 1165

ИП „Комплексна програма за повишаване на ефективността, затваряне на производствения цикъл за получаване на висококачествен продукт в технологичен процес, отговарящ на европейските изисквания за безопасност и качество на работна среда на обект Свинеферма „Дунавци“ в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата, с възложител „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД

Решение № МО 34 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 34 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2020
Промяна: 04/11/2020
Размер: 1.12 МБ
Тегления: 1162

ИП „Изземване и добив на динамични наности отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огоста“ в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана, с възложител „Ихтис 33ˮ ЕООД.

Решение № МО 33 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 33 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2020
Промяна: 02/11/2020
Размер: 987.94 КБ
Тегления: 1168

ИП: „Изграждане на нов обор за 600 броя овце и склад за селскостопанска продукция“ в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „МОНТ 7 АГРО“ ЕООД

Решение № МО 32 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 32 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/10/2020
Промяна: 30/10/2020
Размер: 1.32 МБ
Тегления: 1160

 ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 94,075 дка (нетна площ 88,340 дка), с местонахождение землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, общ. Видин”, с възложител: „ВИДИНСКА ВИНАРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД.

Решение № МО 31 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 31 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/10/2020
Промяна: 21/10/2020
Размер: 3.3 МБ
Тегления: 1194

ИП: „Спортен риболов и риборазвъждане в язовир „Скомляˮ, землище с. Скомля, общ. Димово, обл. Видин, с възложител ППЗК „Прогрес 97ˮ

Решение № МО 30 – ПР2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 30 – ПР2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2020
Промяна: 13/10/2020
Размер: 919.24 КБ
Тегления: 1174

ИП: „Малка независима пивоварна“ в сграда, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81390.501.1107 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Чипровци, общ. Чипровци, с възложител „Чушкарев“ ЕООД.

Решение № МО 29 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 29 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2020
Промяна: 25/09/2020
Размер: 1006.6 КБ
Тегления: 1184

ИП: „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за спортен и промишлен риболов в язовир „Липненска рекаˮ в землището на село Липен, община Монтана, с възложител „ВИБЕЛ – 2015ˮ ЕООД.

Решение № МО 28 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Решение № МО 28 – ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/09/2020
Промяна: 15/09/2020
Размер: 4.01 МБ
Тегления: 1214

 ИП „Цех за обработка на обла дървесина и производство на палети и цех за производство на пелетиˮ в поземлен имот с идентификатор 21436.1.74 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Добри дол, общ. Лом, с възложител: П. Кръстев.

Решение № МО 27 - ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие Решение № МО 27 - ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2020
Промяна: 10/09/2020
Размер: 363.3 КБ
Тегления: 1193

ИП "Частично преустройство и разширение на съществуваща сграда в кланичен пункт"

Възложител: "Алексия 2002" ООД

Решение № МО 26 - ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие Решение № МО 26 - ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2020
Промяна: 10/09/2020
Размер: 356.2 КБ
Тегления: 1208

 ИП „Инвестиции за оборудване /инсинератор/ в биосигурност и превенция от заразяване в отговор на новите изисквания за отглеждане на животни в свинеферма с. Новоселци“, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.35 по КК и КР, с. Новоселци, общ. Видин, с възложител „АДАН – Н” ЕООД. .

Решение № МО 25-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС Решение № МО 25-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2020
Промяна: 09/09/2020
Размер: 4.18 МБ
Тегления: 1136

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в землището на с. Ново село, общ. Ново село, с възложител: „Бен Хън Агро“ ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx