Обществен достъп до Доклади за ОВОС

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Задание за обхват и съдържание на ДОВОС Задание за обхват и съдържание на ДОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 1.68 МБ
Тегления: 1647

ИП „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства“ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител „Огоста 2017“ ООД.

Нетехническо резюме на ДОВОС Нетехническо резюме на ДОВОС

топ!
Дата на публикуване: 28/08/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 1.19 МБ
Тегления: 1682

ИП „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства“ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител „Огоста 2017“ ООД

Доклад за ОВОС Доклад за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 28/08/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 5.56 МБ
Тегления: 2667

ИП „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и от фармацевтични производства“ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител „Огоста 2017“ ООД.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx