2013 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Отчет за дейността на РИОСВ - Монтана за месец януари и месец февруари 2013 г. Отчет за дейността на РИОСВ - Монтана за месец януари и месец февруари 2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/03/2013
Промяна: 08/03/2013
Размер: 46.5 КБ
Тегления: 3894

През месец март 2013 г. експертите на РИОСВ - Монтана извършиха проверки на 85 обекта През месец март 2013 г. експертите на РИОСВ - Монтана извършиха проверки на 85 обекта

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2013
Промяна: 12/04/2013
Размер: 48.5 КБ
Тегления: 3979

През месец април експертите на РИОСВ - Монтана извършиха проверки на 75 обекта. През месец април експертите на РИОСВ - Монтана извършиха проверки на 75 обекта.

топ!
Дата на публикуване: 20/05/2013
Промяна: 20/05/2013
Размер: 60.5 КБ
Тегления: 4060

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.05.-31.05.2013 г. Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.05.-31.05.2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2013
Промяна: 17/06/2013
Размер: 44 КБ
Тегления: 3858

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.06. - 30.06.2013 г. Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.06. - 30.06.2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2013
Промяна: 17/07/2013
Размер: 126.5 КБ
Тегления: 4401

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.07. - 31.07.2013 г. Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.07. - 31.07.2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/08/2013
Промяна: 19/08/2013
Размер: 66 КБ
Тегления: 3947

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.08.2013 г. - 31.08.2013 г. Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.08.2013 г. - 31.08.2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2013
Промяна: 25/09/2013
Размер: 116 КБ
Тегления: 4274

Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.09 - 30.09.2013 г. Месечен отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.09 - 30.09.2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/10/2013
Промяна: 21/10/2013
Размер: 126 КБ
Тегления: 4098

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.10.2013 г.-31.10.2013 г. Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за периода 01.10.2013 г.-31.10.2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/11/2013
Промяна: 28/11/2013
Размер: 128.5 КБ
Тегления: 5359

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за м. ноември 2013 г. Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за м. ноември 2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/01/2014
Промяна: 07/01/2014
Размер: 138.5 КБ
Тегления: 4290

Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за м. декември 2013 г. Отчет за контролната дейност на РИОСВ - Монтана за м. декември 2013 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/01/2014
Промяна: 09/01/2014
Размер: 106 КБ
Тегления: 3749

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията