17
Януари
2011

35 – то среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици в области Монтана и Видин

В периода 14-15 януари 2011 г. се проведе тазгодишното 35–то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбивите птици на територията на области Монтана и Видин.

На територията на РИОСВ – Монтана преброяването е извършено от екип с участието на експерт от направление „Защита на природата” и представител на Българско дружество за защита на птиците.


За области Монтана и Видин преброяването е извършено в два последователни дни. На 14 януари е направено преброяването в района на язовир „Огоста”, на 15 януари - преброяване на птиците по р. Дунав в участъка между с. Връв, обл. Видин и с. Долно Линево, обл. Монтана. По време на преброяването е упражняван контрол за нарушения на разпоредбите при ловуване, регламентирани в Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие, но такива не са установени.

Установено е наличието в яз. Огоста на 3 318 екземпляра от 21 вида водолюбиви птици, в река Дунав на 1 928 екземпляра от 15 вида. На брега на река Дунав при с. Кошава, обл. Видин е наблюдаван морски орел, който е рядък и защитен вид за България. Един екземпляр от къдроглав пеликан е видян на река дунав при гр. Лом и 5 неми лебеда са наблюдавани около на брега на река Дунав при селата Ново село и Връв от област видин.

Най-многочислени са зеленоглавите патици, лиските и големите корморани. Наблюдавани са и зимни бърнета, речни чайки, фишове, големи гмурци, гларуси, качулати потапници, сиви и бели чапли, черноврат и малък гмурец, звънарки и др. Извън водоемите са констатирани и други видове хищни и пойни птици – обикновен мишелов, кълвачи, косове, синигери, врани, свраки, сойки и др.
На европейско ниво оценките се извършват от
Birdlife International, а на национално ниво - от МОСВ и ИАОС. Резултатите ще бъдат публикувани официално.

Categories: Биоразнообразие

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx