28
Юни
2024

29 юни – Ден на река Дунав

През 2024 година отбелязваме 30 години от подписването на Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав и 20 години Ден на река Дунав. За поредна година мотото на кампанията по повод 29 юни е „Да пазим Дунав син“. Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на река Дунав и притоците й.

Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - https://www.danubeday.org/.

И през 2024 г. програмата за Деня на Дунав в България е много разнообразна. Акции за почистване, информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, концерти и изложби, различни градски тържества са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни, организирани от съответните областни и общински администрации, институции, комисии и центрове, кметства, сдружения и граждански инициативи. Програмата с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.

На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Стратегическият документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки и притоците й. По предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, през 2004 година за първи път на 29 юни се организира Ден на Дунав. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав, а в България конкретно - от Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Учениците на възраст между 6 и 18 години отново могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR). През последните две години творби от България взеха призови места. Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.

 

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията