22
Май
2023

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

На 22 май 1992 г. от ООН е приет текстът на Конвенцията за биологично разнообразие (CBD), а през 2000 г. денят е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие. По традиция на този ден 196 международни общности и държави - членки на Конвенцията за биологично разнообразие, отправят призив за съвместни усилия за опазване биологичното разнообразие и устойчивото му ползване.

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие тази година е: „От споразумение към действие: възстановяване на биологичното разнообразие“. Насочена е към насърчаване на действията в подкрепа на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин – Монреал (GBN). Тя набелязва цели, които да направляват глобалните действия за защита и възстановяване на природата през следващото десетилетие. Глобалната рамка служи като стратегически план за изпълнението на целите на Конвенцията за периода до 2030 г. на национално ниво с последващо сътрудничество на страните по прилагането й в трансграничен контекст. Основната мисия на документа е до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., да бъдат предприети спешни действия за прекратяване загубата на биологично разнообразие, за възстановяване на природата чрез опазване и устойчиво ползване на природните ресурси. Голяма част от поставените цели са постигнати, предстои да бъде поставено на дневен ред изпълнението на останалите.

Ежегодно държавите - членки на Конвенцията за биологичното разнообразие, организират редица мероприятия по повод отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие, които са достъпни на адрес: https://www.cbd.int/article/idb2023-logo-toolkit; 15-та Конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие: www.cbd.int/meetings/COP-15.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията