#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

22
Януари
2020

2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това, екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони - те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровите гори, кораловите рифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Основните причини за загубата на влажни зони са:

• Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство;

• Замърсяване;

• Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов);

• Инвазивни видове;

• Климатични промени;

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:

• Организирайте събитие за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони;

• Регистрирайте и споделете Вашето събитие на worldwetlandsday.org;

• Посетете worldwetlandsday.org за информационни материали.

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2020, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др.).

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx