07
Ноември
2019

УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО БОТЕВ“ ПОСЕТИХА РИОСВ – МОНТАНА

УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО БОТЕВ“ ПОСЕТИХА РИОСВ – МОНТАНА

Днес ученици от Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ от гр. Монтана посетиха РИОСВ - Монтана във връзка с провеждането на младежката инициатива „Мениджър за един ден“, орагнизирана от Джуниър Ачийвмънт.

В Информационния център учениците се запознаха със структурата и дейността на екоинспекцията и с част от експертния състав, с работата на служителите и как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда.

Презентиран бе документалния филм „Рефрени на природата“, който фокусира вниманието на децата върху значимостта на резерватите „Горната кория“, „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“. Филмът показва многообразието на защитените видове от флората и фауната и природните местообитания в близост разположените резервати.

Всички ученици получиха екоторбички с логото на „РИОСВ – Монтана“ и диск с филма „Рефрени на природата“.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx