#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

09
Януари
2019

РИОСВ – Монтана провери сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица

РИОСВ – Монтана вчера и днес извърши проверка по сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица. В хода на две проверки – на 8 и 9 януари, не се установи наличие на мъртва риба, неприятна миризма или видимо оцветяване в повърхностния воден обект – река Цибрица, както на територията на населеното място - с. Златия, така и до вливането й в река Дунав.

На 08.01.2019 г. в РИОСВ – Монтана беше получен сигнал по телефона от представител на Ловно рибарско дружество „Огоста“ за наличие на мъртва риба по течението на р. Цибрица в участък на с. Златия до устието на реката. Незабавно беше извършена проверка на място, като бяха информирани ИАРА и кметът на с. Златия. Проверките бяха извършени и във връзка с публикации в медиите от днес.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx