17
Октомври
2022

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса „По–добри връзки“

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса „По–добри връзки“. Във връзка със седмицата на мобилността - 16-22 септември, тази година инспекцията обявяви конкурс за рисунка и/или есе/кратък разказ, свързан с темата на кампанията – „По–добри връзки“.

В срок бяха представени рисунките на участници от детските градини във възрастова група от 3 до 6 години и ученици във възрастова група от 7 до 17 години, както и литературни разработки на ученици във възрастова група от 7 до 17 години.

Комисия, назначена със Заповед № РД-269/06.10.2022 г. на директора на РИОСВ – Монтана, разгледа представените рисунки, есета и кратки разкази. Комисията оцени творбите и ги класира:

Рисунки:

1.1.За възрастова група от 7 до17 г.:

на първо място - рисунката на Дионисий Миронов на 11 години, ученик в Трето основно училище „Иван Вазов“ гр. Берковица;

на второ място - рисунката на Вивиан Илиев на 10 години, ученик в Трето основно училище „Иван Вазов“ гр. Берковица;

на трето място - рисунката на Тамара Янкова Иванова от I клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Лехчево.

1.2.За възрастова група от 3 до 6 години:

на първо място - рисунката на Радослав Боянов Илиев на 6 години от ДГ № 8 „Пролет“, група „Мики Маус“, филиал с. Габровница;

на второ място - рисунката на Владислав Валентинов на 6 години от ДГ № 8 „Пролет“, група „Мики Маус“, филиал с. Габровница;

на трето място - рисунката на Даниел Петков Милчов на 5 години от ДГ № 8 „Пролет“, група „Мики Маус“, филиал с. Габровница.

Есета/кратки разкази за възрастова група от 7 до17 г.:

на първо място – Цветияна Радославова Илиева, ученик в IVа клас на Трето основно училище „Иван Вазов“ гр. Берковица;

на второ място - рисунката на Дарина Димитрова Витанова, ученик в VI клас на Трето основно училище „Иван Вазов“ гр. Берковица;

на трето място - рисунката на Елена Благоева Илиева, ученик в VI на Трето основно училище „Иван Вазов“ гр. Берковица.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx