#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

19
Септември
2019

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за неприятни миризми във Видин

На „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана, в 9:40 ч. на 19 септември 2019 г. е получен сигнал за силна и неприятна миризма в кв. “Химик“ във Видин. Предполагаем източник на замърсяването е обект, който в предходни периоди, незаконосъобразно произвежда въглища от сажди в района на „Триъгълника“ в града. За констатираните нередности, през февруари 2018 г. е наложена принудително – административна мярка (ПАМ) чрез пломбиране на съоръжения.

Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Монтана.

Проверен е обектът, предполагаем източник на неприятните миризми и е установено, както и в регулярните до момента проверки по наложения ПАМ, така и в днешния ден, че не се извършва дейност.

Експертите са констатирали, че в същия район има конюшня, в която собственикът гори тор, източник на неприятните миризми. Обектът не е обозначен като „ветеринарен обект“.

РИОСВ - Монтана уведоми Областна дирекция по безопасност на храните - Видин за предприемане на действия по компетентност и Община Видин за последващ контрол.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx