#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

09
Януари
2019

Приета е рекултивацията на хвостохранилище за минни отпадъци „Голям Буковец“

Въз основа на съгласуван от компетентните органи проект за техническа и биологична рекултивация на хвостохранилището с площ 138 дка – „Закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ и корекция на речното корито на р. Голям Буковец“, приключи процесът по рекултивацията (започнала в началото на май 2017 г.).

Хвостохранилището „Голям Буковец“ в землището на Чипровци съхранява формираните минни отпадъци от Обогатителната фабрика за флуорит, собственост на „България Флуорит” ЕООД. Експлоатацията му е преустановена през 2016 г., но при определени метеорологични условия се създават условия за запрашаване в района на село Железна в община Чипровци.

РИОСВ - Монтана чрез засилен контрол и предписания до оператора постигна предотвратяване на уноса на фини прахови частици в атмосферния въздух от повърностния слой на хвостохранилището. Държавната приемателна комисия прие строежа „Закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ и корекция на речното корито на р. Голям Буковец“.

С реализиране на проекта за рекултивацията на хвостохранилището се подобрява екологичната обстановка в района.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx