13
Октомври
2023

Пожар в планински масив в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене

На 12.10.2023 г в 13:30 ч. в РИОСВ – Монтана е постъпил сигнал от парковата охрана на Резерват Чупрене за забелязан дим във високите части на планински масив в местността „Три уши“, землище с. Чупрене, общ. Чупрене. Предприети са незабавни действия за установяване мястото на пожара от парковата охрана на Резерват Чупрене към РИОСВ – Монтана и представители на ТП ДГС „Белоградчик“ с. Чупрене, общ. администрация Чупрене и Гранична полиция.
Уведомени и РД ПБЗН – Белоградчик.

Установено е, че пожара е възникнал на терен на около 700 м от границите на Резерват Чупрене по въздушна линия. Горят и тлеят ниска храстова растителност, треви и мъхове по северния склон на площ около 0,5 дка.

Предприети са действия от страна на РИОСВ – Монтана, ТП ДГС Белоградчик, общ. адм. Белоградчик и Гранична полиция като екипи работят на терен за локализиране и потушаване на пожара. По данни към 10:30 ч. на 13.10.2023 г. пожара е напълно овладян и почти потушен.

* Снимката е илюстративна

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx