05
Май
2023

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Монтана

Във връзка с пожар на 2 май в терени на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Монтана за следене качеството на атмосферния въздух е позиционирана Мобилна автоматична станция на ИАОС. Няма превишения над допустимите норми на изследваните показатели, както и замърсяване на атмосферния въздух в града.

Днес екип на РИОСВ – Монтана извърши и проверка на засегнатите от пожара площи. Констатирано е, че огънят е потушен и площите се обработват като се засипват с пясък и земна маса.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx