Биоразнообразие

11
Декември
2010

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА ОСЪЩЕСТВИХА КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ “ИБИША”

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА осъществиха контрол на дейности за поддържан резерват “Ибиша”

Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха проверка на 08.11.2010 г. по изпълнението на възстановителни и поддържащи дейности за ПР “Ибиша” в рамките на утвърдения План за дейности на РИОСВ – Монтана в защитени територии – изключителна държавна собственост през 2010 г. При проверката бяха монтирани на остров Цибър и на пристана в с. Долни Цибър две информационни табла за значимостта на защитената територия и опазването ừ, както и указателни табелки.

Categories: Биоразнообразие

11
Декември
2010

34 МЛН. ЛВ. ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ЗА ПРОЕКТИ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ

С безвъзмездна финансова помощ от ОПОС ще се опазват и възстановяват ценни видове и местообитания.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околната среда" обяви конкурентна процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда" - BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България". Общата сума е 34 281 147 лв., от които 29 138 974,95 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 5 142 172,05 лв. са от държавния бюджет.

 

Categories: Биоразнообразие

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx