Актуално

14
Февруари
2022

РИОСВ – Монтана проведе първата акция за почистване на бреговата ивица на язовир „Огоста”

Инициативата, организирана от РИОСВ – Монтана за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство, се проведе на 12 февруари 2022 г.

Припомняме, че РИОСВ предприе тази инициатива след постъпили в инспекцията сигнали за забелязани изхвърлени и изоставени елементи от садки по бреговете на яз. „Огоста“ в посока с. Благово.

Набелязани са три участъка за почистване – в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг, след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана и при с. Благово, общ. Монтана. В тези места е установено, че има и разпилени опаковки от пластмасови бутилки.

Малкък брой желаещи изявиха желание да се включат в кампанията на 12.02.2022 г. Почистена е една от локациите от изоставените остатъци от садково стопанство, тази при язовирната стена (ляв бряг). Доброволците събраха и 40 чувала с празни опаковки – метални кутии от напитки, платмасови опаковки, чаши и други отпадъци от бита. Събраните отпадъци от акцията са извозени от участниците до места, разрешени за тяхното последващо екологосъобразно третиране.

При благоприятни атмосферни условия акцията ще продължи до окончателното почистване и на останалите места, визирани в сигналите.

РИОСВ – Монтана благодари на участниците в първия етап за навременното включване в природозащитната дейност.

Categories: Актуално

02
Февруари
2022

Днес е Световният ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми.

ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата

УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате

ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота

Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.

Categories: Актуално

31
Януари
2022

Приета е техническата рекултивация на общинското сметище за твърди битови отпадъци в землището на с. Търговище, община Чупрене

Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Чупрене, с участието на експерти на РИОСВ – Монтана, прие за извършена техническата рекултивация на обект „Рекултивация на старо депо за неопасни ТБО на община Чупрене, чрез извозване на регионално депо“.

Всички дейности по техническата рекултивация са изпълнени, като е извършено събиране на отпадъците и транспортирането им до РДБО – Видин, подравняване на освободения от отпадъци терен и възстановяване нивото му със земни маси.

Предстои извършване на биологичната рекултивация на терена до края на 2022 г., която включва дисковане и засяване с тревна смес, подходяща за почвените условия.

Categories: Актуално

28
Януари
2022

РИОСВ – Монтана с инициатива за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

РИОСВ – Мотана организира почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изоставени елементи от садково стопанство във връзка с постъпили в инспекцията сигнали за изхвърлени по източния бряг на язовира в посока с. Благово конструкции за садки. Инициативата ще се проведе на 12.02.2022 г. от 10:00 часа.

Идеята е това събитие да се превърне в масово мероприятие, в което да се включат граждани, сдружения и представители на местните и държавни структури.

За създаването на добра организация на акцията и осигуряване на необходимите консумативи, техника за извозването и доброволчески труд, РИОСВ – Монтана апелира към желаещите да се включат в инициативата, до 10.02.2022 г. да заявят желанието си на на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията