Актуално

24
Март
2022

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на водата – 22 март

По повод Световния ден на водата – 22 март експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Петър Богдан“, гр. Монтана посетиха Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Монтана.

Учащите се запоздаха с дейността и процесите в инсталацията за пречистване на отпадъчните води.

Във връзка с основния акцент на Световния ден на водата - да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г., както и мотото на кампанията за 2022 г. „Подземни води – да направим невидимото видимо“, посетителите бяха запознати и с основните послания за въздействие на подземните води, тяхното проучване, наблюдение, управление и ефективното им използване.

Categories: Актуално

21
Март
2022

Приключи последния трети етап от обявената от РИОСВ – Монтана инициатива за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

Последният трети етап от обявената от РИОСВ – Монтана инициатива за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изоставени елементи от садково стопанство, започната на 12.02.2022 г., приключи.

След първите два набелязани в рамките на кампанията участъка - в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг и след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана, се извърши и почистване на последната трета локация от изхвърлените и изоставени елементи от садковото стопанство при с. Благово, общ. Монтана.

РИОСВ – Монтана благодари на всички, взели участие в кампанията.

На първата снимка е показано състоянието на терена от третата локация преди започването на инициативата в началото на месец февруари 2022 г., а на втората – след почистването на терена.

Categories: Актуално

16
Март
2022

Резултат от втори етап по почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

От набелязаните три участъка за почистване в началото на кампанията – в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг, след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана и при с. Благово, общ. Монтана, на 12 февруари 2022 г. се почисти първата локация.

Към момента, изхвърлените и изоставени елементи от садково стопанство и от втората локация са почистени.

На първата снимка е състоянието на терена от втората локация при подаване на сигнала в края на 2021 г., а на втората – след почистването по обявената от РИОСВ – Монтана акция през 2022 г.

Categories: Актуално

10
Март
2022

Отбелязваме Световния ден на водата- 22 март под мотото „Подземни води – да направим невидимото видимо“

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

През 2022 г. темата на Световния ден на водата е „Подземни води“. Мотото на кампанията е „Подземни води – да направим невидимото видимо“.

Основните послания на кампанията за Световния ден на водата 2022 г.:

• Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде.

• Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите.

• Това, което правим на повърхността, има значение под земята. Трябва да поставяме само безвредни, биоразградими продукти върху почвата и да използваме водата възможно най-ефективно.

• Подземните води пресичат граници. Трябва да работим заедно, за да управляваме трансграничните ресурси на подземните води.

• Не можем да управляваме това, което не измерваме. Подземните води трябва да бъдат задълбочено проучени, анализирани и наблюдавани.

• Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да защитаваме и изследваме подземните води, балансирайки между нуждите на хората и планетата.

На предстоящия 22 март хора и организации са домакини на събития за Световния ден на водата и вземат участие в публична кампания в световен мащаб, инициирана от Координационния механизмът на ООН за достъп до вода на www.worldwaterday.org и в социалните мрежи.

На самия Световен ден на водата се публикува Докладът на ООН за световното развитие на водите, който се фокусира върху същата тема като кампанията и дава политически насоки на вземащите решения.

Материали: Брошура за тазгодишното отбелязванена Деня на водата

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx