Актуално

16
Май
2022

На 5 юни отбелязваме световния ден на околната среда 2022

Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи за популяризиране на околната среда, с милиони хора от цял ​​свят, обединени в защита на планетата.

Темата на кампанията е „Само една планета“, с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.

С участието на над 150 държави, този международен ден на ООН ангажира правителства, частния сектор, гражданското общество, училища, известни личности, градове и общности, като повишава осведомеността и отбелязва действията за опазване на околната среда.

За предприети инициативи по отбелязване на световния ден на земята 5 юни 2022 г., от граждани, училища, детски градини, неправителствени организации, сдружения и други, моля уведомете РИОСВ – Монтана в срок до 20.05.2022 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

https://www.worldenvironmentday.global/

Categories: Актуално

29
Април
2022

Приключва срока за регистрация на пунктовете за изкупуване и търговия с градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum), които е до 1 май 2022 г. в съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

Периодът за събирането, изкупуването и търговията с двата вида охлюви е от 10 май до 30 юни 2022 г.

До момента, в РИОСВ – Монтана са регистрирани 16 пункта в обл. Монтана и 4 пункта в обл. Видин за 2022 г.

При констатиране на нарушения при последващи проверки, виновните лица се наказват с глобата за физически лица от 100 до 1000 лв., а за юридически лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв. по ЗБР.

Categories: Актуално

29
Април
2022

Приключва срока за регистрация на пунктовете за изкупуване и търговия с градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum), които е до 1 май 2022 г. в съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

Периодът за събирането, изкупуването и търговията с двата вида охлюви е от 10 май до 30 юни 2022 г.

До момента, в РИОСВ – Монтана са регистрирани 16 пункта в обл. Монтана и 4 пункта в обл. Видин за 2022 г.

При констатиране на нарушения при последващи проверки, виновните лица се наказват с глобата за физически лица от 100 до 1000 лв., а за юридически лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв. по ЗБР.

Categories: Актуално

15
Април
2022

МОСВ и ПУДООС ще финансират 14 проекта в рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“

Във връзка с обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“, в рамките на рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“ на територията на обл. Видин и обл. Монтана ще бъдат финансирани 14 проекта.

Одобрени с финансиране до 15 000 лв. са проектите на кметство Гаганица, общ. Берковица, кметство Сливовик и кметство Расово, общ. Медковец, общ. Чипровци, общ. Кула и общ. Видин.

В размер до 7 500 лв. ще бъдат финансирани проектите на 3 броя училища – ПМПГ „Св. Климент Охридски“ гр. Монтана, ОУ „Христо Ботев“ с. Макреш, общ. Макреш и СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец, общ. Ружинци.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати и за изпълнение на проектите на 5 детски градини – ДГ „Зорница“ и ДГ „Арабела“ в гр. Видин, ДГ № 1 „Снежанка“ в гр. Лом, ДГ № 3 „Буратино“ гр. Монтана и ДГ „Пролетна дъга“ в гр. Берковица.

Проектите ще се реализират в рамките на календарната 2022 година.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията