Актуално

18
Февруари
2022

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.)

Екипът на РИОСВ – Монтана разгледа и съгласува 35 броя инвестиционни намерения/бизнес-планове на кандидати от обл. Монтана и обл. Видин по отворения прием на документи до 03 март 2022 г. по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) към МЗХ.

Приоритетно се разглеждат представените проекти – създаване на пчелни семейства, трайни насаждения, модернизация и технологично обновление на малките земеделски стопанства и други, като по този начин се повишава ефективността спрямо околната среда, бизнеса и обществеността.

Categories: Актуално

14
Февруари
2022

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява фотоконкурс „Висяща градина с подправки“ по повод предстоящия Световен ден на водата (22 март)

Водата е живот.

В конкурса могат да участват деца и подрастващи до 15 години от област Монтана и област Видин.

Според доклади на екологични организации и общности, намаляването на хранителните отпадъци се очертава като едно от най-мощните, но подценявани решения в борбата с промените на климата.

Насочваме вниманието на подрастващите към т. нар. градско земеделие.

Градското земеделие намира приложение в страни с доказани навици и умения за защита на околната среда, но едновременно - спестява средства и намалява замърсяването.

Опитите в отделни страни в света доказват, че отглеждане на растителни видове по покривите на сградите, спестяват енергия и време за транспорт, скъсяват се хранителните вериги.

Фотоконкурсът „Висяща градина с подправки“ има за цел да привлече интереса и вниманието на подрастващите към ефективни идеи и реализацията им в борбата с негативните климатични промени.

Използвайте стари, ненужни за употреба опаковки, напълнете ги със земя, посейте поне три вида подправки и наблюдавайте разтежа им. Накрая – участвайте в конкурса и допринесе за домашната трапеза – подправки собствено производство!

За да се включите в конкурса изпратете снимки от :

· посяването,

· в процес на израстване и

· достигналите развитие на растеж подправки

( минимум 3 бр. снимки до 6 броя/ за участник) на адрес:

гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3

РИОСВ – Монтана

/за конкурса „Висяща градина с подправки“/

Към всеки набор от снимки (между 3 до 6 броя/участник), е необходимо да има надпис на отгледаните подправки, трите имена на участника, възраст, училище, адрес за връзка и телефон.

Срока за изпращане на снимките (на електронната поща на Инспекцията или в РИОСВ – Монтана) е 18 март 2022 г.

Резултатите ще бъдат публикувани в срок до 22 март 2022 г.

РИОСВ – Монтана ще награди първите трима с предметни награди.

Categories: Актуално

14
Февруари
2022

РИОСВ – Монтана проведе първата акция за почистване на бреговата ивица на язовир „Огоста”

Инициативата, организирана от РИОСВ – Монтана за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство, се проведе на 12 февруари 2022 г.

Припомняме, че РИОСВ предприе тази инициатива след постъпили в инспекцията сигнали за забелязани изхвърлени и изоставени елементи от садки по бреговете на яз. „Огоста“ в посока с. Благово.

Набелязани са три участъка за почистване – в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг, след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана и при с. Благово, общ. Монтана. В тези места е установено, че има и разпилени опаковки от пластмасови бутилки.

Малкък брой желаещи изявиха желание да се включат в кампанията на 12.02.2022 г. Почистена е една от локациите от изоставените остатъци от садково стопанство, тази при язовирната стена (ляв бряг). Доброволците събраха и 40 чувала с празни опаковки – метални кутии от напитки, платмасови опаковки, чаши и други отпадъци от бита. Събраните отпадъци от акцията са извозени от участниците до места, разрешени за тяхното последващо екологосъобразно третиране.

При благоприятни атмосферни условия акцията ще продължи до окончателното почистване и на останалите места, визирани в сигналите.

РИОСВ – Монтана благодари на участниците в първия етап за навременното включване в природозащитната дейност.

Categories: Актуално

02
Февруари
2022

Днес е Световният ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми.

ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата

УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате

ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота

Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx