Деловодна справка

Всеки гражданин, подал заявление за административна услуга или друг вид документ би могъл да проследи обработката на документа си в администрацията чрез услугата деловодна справка.

Необходимо е да въведете предоставения Ви личен код (предоставя се на гишето за административно обслужване лично на заявителя или упълномощено от него лице), както и код за сигурност.

Уеб-услугата предоставя навременна информация на гражданите за статуса на обработка на документите им от съответната администрация и дава възможност за отчитане на удовлетвореността им от изпълнението на съответната услуга.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx