Световният ден на околната среда е ежегодно събитие, което претендира да е най-големия и широкоразпространен глобален празник за позитивни действия, свързани с околната среда. Дейностите за Световния ден на околната среда се случват през цялата година, но достигат кулминационната си точка на 5 юни. Отбелязването на Световния ден на околната среда стартира през 1972 и с годините превръща в един от основните проводници, чрез които Организацията на обединените нации (ОН) насочва световното съзнание към проблемите на околната среда и насърчава политическото внимание към действия. Темата на международната кампания: „Горите: Природата на Вашите услуги” Горите покриват 1/3 от сухоземната повърхност, изпълнявайки жизненоважни функции и услуги по света, което прави нашата планета жива. Препитанието на 1.6 милиарда души зависи от горите. Те играят ключова роля в борбата с климатичните промени, освобождавайки кислород в атмосферата и поемайки въглеродния двуокис. Горите подхранват нашите реки и са съществен елемент във водоснабдяването на почти 50 % от големите градове. Великолепните и вдъхновяващи гори са най-разнообразните екосистеми на Земята и са дом за повече от половината от сухоземните видове животни, растения и насекоми. Горите също осигуряват подслон, работа, сигурност и културна връзка за зависимите популации. Те за зелените дробове на Земята, жизненоважни за оцеляването на хората - за всеки 7 милиарда от нас. Независимо от всички тези безценни екологични, икономически, социални и здравни ползи, ние унищожаваме ресурсите, от които имаме нужда, за да живеем и дишаме. Глобалното обезлесяване продължава – всяка година 13 милиона хектара от горите се унищожават. Това се равнява приблизително на територията на Португалия. Хората, чието препитание зависи от горите се борят за тяхното оцеляване. Много ценни видове са на ръба на изчезването, биоразнообразието е заличено..... Повече за международната кампания, любопитни факти за горите и за международните инициативи за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни може да бъде намерена на официалната страница на кампанията адрес: http://hqweb.unep.org/wed/index.asp

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx