Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Заповед за обявяване на ЗЗ Въртопски дол (1) Заповед за обявяване на ЗЗ Въртопски дол (1)

нов!
Дата на публикуване: 19/07/2024
Промяна: 19/07/2024
Размер: 2.43 МБ
Тегления: 0

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000518 Въртопски дол

Специфични и подробни цели на опазване на ЗЗ Въртопски дол. Специфични и подробни цели на опазване на ЗЗ Въртопски дол.

нов!
Дата на публикуване: 19/07/2024
Промяна: 19/07/2024
Размер: 268.18 КБ
Тегления: 0

Специфични и подробни цели на опазване на защитена зона BG0000518 "Въртопски дол"

изх. № 9400-331 (1) от 21.05.2024 г. изх. № 9400-331 (1) от 21.05.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/05/2024
Промяна: 21/05/2024
Размер: 137.33 КБ
Тегления: 121

Обща карта на ЗЗ BG0000518 "Въртопски дол" Обща карта на ЗЗ BG0000518 "Въртопски дол"

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2024
Промяна: 09/05/2024
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 144

Карта на ЗЗ BG0000518 "Въртопски дол" Карта на ЗЗ BG0000518 "Въртопски дол"

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2024
Промяна: 09/05/2024
Размер: 4.48 МБ
Тегления: 148

Координатен регистър на ЗЗ BG0000518 "Въртопски дол" Координатен регистър на ЗЗ BG0000518 "Въртопски дол"

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2024
Промяна: 09/05/2024
Размер: 51.17 КБ
Тегления: 143

Обявление за защитена зона BG0000518 "Въртопски дол" Обявление за защитена зона BG0000518 "Въртопски дол"

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2024
Промяна: 09/05/2024
Размер: 17.08 КБ
Тегления: 138

Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000518 "Въртопски дол" Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000518 "Въртопски дол"

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2024
Промяна: 09/05/2024
Размер: 436.75 КБ
Тегления: 139

Заповед за обявяване на ЗЗ Цибрица Заповед за обявяване на ЗЗ Цибрица

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2024
Промяна: 08/02/2024
Размер: 2.1 МБ
Тегления: 274

Заповед за обявяване на ЗЗ BG000509 "Цибрица"

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000509 "Цибрица" Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000509 "Цибрица"

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2023
Промяна: 16/11/2023
Размер: 113.26 КБ
Тегления: 323

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000509 "Цибрица"

Обща карта на защитена зона BG0000509 „Цибрица“ Обща карта на защитена зона BG0000509 „Цибрица“

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2023
Промяна: 16/11/2023
Размер: 1.12 МБ
Тегления: 330

Обща карта на защитена зона BG0000509 „Цибрица“

Карта на защитена зона BG0000509 „Цибрица“ Карта на защитена зона BG0000509 „Цибрица“

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2023
Промяна: 16/11/2023
Размер: 5.03 МБ
Тегления: 320

Карта, във връзка с проект на заповед за обявяване защитена зона BG0000509 „Цибрица“

Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000509 „Цибрица“ Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000509 „Цибрица“

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2023
Промяна: 16/11/2023
Размер: 428.46 КБ
Тегления: 321

Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000509 „Цибрица“

Обявление за защитена зона BG0000509 „Цибрица“ Обявление за защитена зона BG0000509 „Цибрица“

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2023
Промяна: 16/11/2023
Размер: 17.13 КБ
Тегления: 316

Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване защитена зона BG0000509 „Цибрица“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Заповед №РД - 326 от 02.05.2023 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000631 Ново село Заповед №РД - 326 от 02.05.2023 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000631 Ново село

топ!
Дата на публикуване: 19/05/2023
Промяна: 19/05/2023
Размер: 1.23 МБ
Тегления: 519
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>
Страница 1 от 8

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията