Детайли за РИОСВ – Монтана уведомява, че от 01 април започва новия пожароопасен сезон в защитените територии

СобственостСтойност
Име:РИОСВ – Монтана уведомява, че от 01 април започва новия пожароопасен сезон в защитените територии
Описание:

РИОСВ – Монтана уведомява, че

от 01 април започва новия пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост – резерватите „Чупрене“ и „Горната кория“

Със Заповед № РД-180/11.03.2019 г. министърът на околната среда и водите определи периода от 01 април до 31 октомври 2019 г. за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост. В тази връзка РИОСВ – Монтана предприе превантивни мерки за опазване на двата горски резервати в контролираната от нея територия. С предписания до общини и до държавни горски стопанства екоинспекцията разпореди да се засили контролът и предприемат незабавни мерки от страна на кметовете на общини и държавни горски стопанства за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със сухи треви, както и да информират населението чрез средствата за масово осведомяване и по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприети спрямо нарушителите, съгласно екологичното законодателство.

От страна на РИОСВ – Монтана са инициирани две работни срещи със заинтересованите институции за актуализиране на плановете за опазване от пожари на двата горски резервата(Р) - Р „Горната кория”, обл. Монтана и Р „Чупрене”, обл. Видин и съгласуване на съвместните действия при евентуални пожари, засягащи резерватите.

Файл:прес съобщение за пожари-2019.doc
Размер: 81.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 21/03/2019 13:26
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:3535 Тегления
Последна промяна на: 21/03/2019 13:27
Страница: