Обществен достъп ДОСВ на осн. чл.25, ал.1 от НОС

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Картен материал към ДОСВ Картен материал към ДОСВ

Дата на публикуване: 16/01/2024
Промяна: 16/01/2024
Размер: 5.12 МБ
Тегления: 75

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.821, 51665.121.822, 51665.121.823 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.630) и 51665.121.819 и 51665.121.820 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.631) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Николово, общ. Монтана

възложители: „Николово Солар 1” ООД и „Николово Солар 2” ООД

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ)

Дата на публикуване: 16/01/2024
Промяна: 16/01/2024
Размер: 2.75 МБ
Тегления: 68

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 51665.121.821, 51665.121.822, 51665.121.823 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.630) и 51665.121.819 и 51665.121.820 (образувани от ПИ с идентификатор 51665.121.631) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Николово, общ. Монтана

възложители: „Николово Солар 1” ООД и „Николово Солар 2” ООД

Картен материал ПУП - ПРЗ на ПИ 10971.62.9 по КККР на гр. Видин Картен материал ПУП - ПРЗ на ПИ 10971.62.9 по КККР на гр. Видин

топ!
Дата на публикуване: 25/11/2022
Промяна: 25/11/2022
Размер: 12.43 МБ
Тегления: 286

ДОСВ на ПУП - ПРЗ на ПИ 10971.62.9 по КККР на гр. Видин ДОСВ на ПУП - ПРЗ на ПИ 10971.62.9 по КККР на гр. Видин

топ!
Дата на публикуване: 25/11/2022
Промяна: 25/11/2022
Размер: 7.52 МБ
Тегления: 290

Информация за обявяване на ПЗ "Башовишки печ" Информация за обявяване на ПЗ "Башовишки печ"

топ!
Дата на публикуване: 30/11/2021
Промяна: 30/11/2021
Размер: 8.53 МБ
Тегления: 664

Картен материал ОУП на община Вършец Картен материал ОУП на община Вършец

топ!
Дата на публикуване: 16/08/2021
Промяна: 16/08/2021
Размер: 390.6 КБ
Тегления: 902

ДОСВ на Общ устройствен план на община Вършец -  част 2 ДОСВ на Общ устройствен план на община Вършец - част 2

топ!
Дата на публикуване: 16/08/2021
Промяна: 16/08/2021
Размер: 7.16 МБ
Тегления: 880

ДОСВ на Общ устройствен план на община Вършец -  част 1 ДОСВ на Общ устройствен план на община Вършец - част 1

топ!
Дата на публикуване: 16/08/2021
Промяна: 16/08/2021
Размер: 1.18 МБ
Тегления: 934

картен материал ОУП на община Ружинци картен материал ОУП на община Ружинци

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2021
Промяна: 18/03/2021
Размер: 8.91 МБ
Тегления: 1395

ДОСВ на ОУП на община Ружинци ДОСВ на ОУП на община Ружинци

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2021
Промяна: 18/03/2021
Размер: 3.68 МБ
Тегления: 1336

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx