1. Заповед № РД-112/03.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комиися за извъшване на ревизия в ОУ "Чупрене".

2. Заповед № РД-113/03.04.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Булгаргаз" ЕАД.

3. Заповед № РД-114/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

4. Заповед № РД-113/13.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Елит - 06" ЕООД, с. Замфирово.

5. Заповед № РД-123/17.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънредна комплексна проверка на обект в гр.Долна Баня, с оператор "ЕЛ БАТ" АД.

6. Заповед № РД-124/20.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Компас" ЕООД, с. Комарево – завод за производство на месни консерви.

7. Заповед № РД-125/20.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Мрамор Беркстон" ЕООД, гр. София – производствена база в гр. Берковица.

8. Заповед № РД-126/20.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Минерална вода Ком" ЕАД, гр. София.

9. Заповед № РД-130/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "ТБМ 2000" ЕООД, гр. Монтана.

10. Заповед № РД-131/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Агроклас" ООД, гр. Берковица.

11. Заповед № РД-132/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Био Ем Ди - 1" ООД, гр. Берковица.

12. Заповед № РД-133/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Булком Видин" ЕООД, гр. Кула.

13. Заповед № РД-134/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Технически компаненти" ЕООД, гр.Видин.

14. Заповед № РД-135/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на Канализационна система с ПСОВ , гр. Видин.

15. Заповед № РД-136/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Видинска винарска компания" ООД, гр. София – винарна с. Кошава.

16. Заповед № РД-137/29.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за осъществяване на дейностите по начисляване в счетоводството на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

17. Заповед № РД-138/30.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за вписване на данни с кмалифициран електронен подпис.

18. Заповед № РД-166/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "ЗЕД-3" ЕООД, гр. Монтана – цех за производство на пелети в с. Трифоново.

19. Заповед № РД-168/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "ГП – Круменка Петкова" – ателие за химическо чистене в гр. Лом.

20. Заповед № РД-169/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Порт Инвест" ЕООД, гр. Лом – пристанищен комплекс в гр. Лом.

21. Заповед № РД-170/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Алексия 2002" ООД, гр. София – кравеферма и инсталация за биогаз в с. 22. Заповед № РД-171/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Дунавски Драгажен флот" ООД, гр. Видин – добив на пясък.

22. Заповед № РД-172/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Виолина" ООД, гр. Видин – производство на вар и варови разтвори.

23. Заповед № РД-173/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Бързия.

24. Заповед № РД-174/04.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия по изпълнение на договор между ПУДООС и ОУ "Петър Парчевич", гр. Чипровци.

25. Заповед № РД-177/10.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на ПСОВ – Вършец, с оператор "ВиК", гр. Монтана.

26. Заповед № РД-178/10.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Пентоп" ЕООД, гр. Враца – обект за дървообработка в гр. Вършец.

27. Заповед № РД-179/10.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Хинд къмпани" ООД, гр. Вършец – площадка за разкомплектоване на ИУМПС.

28. Заповед № РД-180/10.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "ЛИТ-15" ЕООД, гр. Видин – леярна зе черни и цветни метали.

29. Заповед № РД-181/10.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Кнауф България" ЕООД, гр. Видин – производство на гипсфазерни плоскости.

30. Заповед № РД-182/11.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на правила за извършване на подбор при процедура за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител в РИОСВ – Монтана.

31. Заповед № РД-186/18.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Глориент Инвестмънт БГ" ООД, гр. София – хипермаркет "Т Мах" .

32. Заповед № РД-187/18.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия по изпълнение на договор между ПУДООС и Детска ясла, гр. Берковица.

33. Заповед № РД-190/19.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на постоянен състав на Експертен екологичен съвет към РИОСВ – Монтана.

34. Заповед № РД-191/24.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Ферма Благовец" - кравеферма с мандра в с. Благово, общ. Монтана.

35. Заповед № РД-225/16.09.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия по изпълнение на договор между ПУДООС и Детска градина "Малина", гр. Берковица.

36. Заповед № РД-233/28.09.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Електроцентрала на биогаз" в гр. Кула, с оператор "Био Пауър Инвест" ООД, гр. София.

37. Заповед № РД-234/28.09.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на обект за производство на каучукови изделия в гр. Кула, с оператор "Рис Ръбър - България" АД, гр. Кула.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx