1. Заповед № РД-204/04.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Площадка за ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в УПИ II – 12, кв. 22, по плана на гр. Брусарци с оператор „Транс метал” ООД, гр. Монтана

2. Заповед № РД - 205/04.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Находище "Брусарци" в землището на общ. Брусарци с концесионер „Индустриални минерали БГ” ЕООД гр. София.

3. Заповед № РД - 206/04.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Цех за производство на сухи строителни смеси и пясък, гр. Брусарци с оператор „Индустриални минерали БГ” ЕООД гр. София.

4. Заповед № РД - 207/05.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на сервиз и автомивка, гр. Видин с оператор ЕТ „Алексиев-91-ВД-Вергил Алексиев”, гр. Видин.

5. Заповед № РД - 208/05.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин.

6. Заповед № РД - 211/06.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия, която да извърши ревизия на горите, земите и водните площи в ОУ „Чупрене“ и да анализира дейността на служител от парковата охрана.

7. Заповед № РД - 214/06.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект за производство на биогаз от биомаса и когенерация на ел. енергия с оператор "Био Пауър Инвест" ООД, гр. Кула.

8. Заповед № РД - 215/06.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на инсталация за производство на формовани каучукави гумено-металн изделия с оператор „Рис Ръбър - България“ АД, гр. Кула.

9. Заповед № РД - 218/10.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на бензиностанция в гр. Берковица с оператор „Александрина Русе“ ООД, гр. Берковица.

10. Заповед № РД - 219/10.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Площадка за ОЧЦМ, ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО в гр. Берковица с оператор „Транс Метал“ ООД, гр. Монтана

11. Заповед № РД - 220/10.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Канализационна система с ПСОВ с. Копиловци с оператор общ. Г. Дамяново

12. Заповед № РД - 221/10.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Цех за безалкохолни напитки в с. Копиловци с оператор ЕТ „Джонкин – Малин Димитров“, с. Копиловци.

13. Заповед № РД - 224/17.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект за бутилиране на минерална вода в с. Бързия, общ. Берковица „ с оператор Минерална вода КОМ“ ЕАД, гр. София.

14. Заповед № РД - 225/17.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект за производство на брикети в гр. Видин „Ивани 91“ ЕООД, гр. Видин.

15. Заповед № РД - 226/17.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на фасаген и лепила на водна основа за търговия на едро и дребно в гр. Видин с оператор „Аглая и Бан“ АД, гр. Видин

16. Заповед № РД - 227/18.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие гр. Монтана с оператор СД „Войнов и Сие“, гр. Монтана.

17. Заповед № РД - 228/18.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана.

18. Заповед № РД - 233/24.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Находище за органогенен варовик „Селска река“ в землището на с. Д-р Йосифово, община Монтана с концесионер „КРЕДИ“ ООД гр. Монтана.

19. Заповед № РД - 234/24.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Находище за варовик „Д. Белотинци“ в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана с концесионер „Пътстрой 99“ ООД гр. Монтана.

20. Заповед № РД - 235/24.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Разширение на концесионаната площ на находище за варовик „Зъбера 2“, в землището на с. Белотинци, община Монтана с концесионер „ФИЛИ“ ООД гр. Плевен.

21. Заповед № РД - 238/31.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в РИОСВ – Монтана.

22. Заповед № РД - 245/05.07.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за оправомощаване на директорите на дирекция „ПД“ и „КОС“ и експеритте от специализираната администрация да осъществяват превантивен контрол, да съставят протоколи и актове при установяване на административни нарушения.

23. Заповед № РД - 256/14.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ФИШ Фарм БГ“ ЕООД, гр. София – ферма за култивиране на змиорки в гр. Лом.

24. Заповед № РД - 257/15.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Сладкарсик цех в с. Сумер с оператор „Наслада 99“ ООД, гр. Враца.

25. Заповед № РД - 261/22.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Винарска изба „Винтаж 2007“ ЕООД, Сс. Неговановци.

26. Заповед № РД - 267/24.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет на ОУП на община Макреш.

27. Заповед № РД - 269/29.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на рибарник в гр. Бойчиновци с оператор „Тони Фишер“ ЕООД, гр. Монтана.

28. Заповед № РД - 270/29.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на община Бойчиновци – обект Канализационна система гр. Бойчиновци.

29. Заповед № РД - 271/29.08.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на община Бойчиновци – обект Канализационна система с. Лехчево.

30. Заповед № РД - 274/04.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на експертен съвет на ТСЗ „Миджур“, общ. Чупрене.

31. Заповед № РД - 275/04.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Канализационна система с ПСОВ на с. Расово, общ. Медковец с оператор „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

32. Заповед № РД - 278/11.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ТМСИ и варов възел с. Д. Белотинци, общ. Монтана с оператор „Екоагрострой“ АД, с. Ерден.

33. Заповед № РД - 279/11.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ТМСИ с. Ерден, общ. Бойчиновци с оператор „ТБМ 2000“ ЕООД, гр. Монтана.

34. Заповед № РД - 280/12.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Завод за производство на абразивни инструменти гр. Берковица с оператор „ЗАИ“ АД, гр. Берковица.

35. Заповед № РД - 281/12.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Предприятие за производство на месни и меснозеленчукови консерви с. Комарево, общ. Берковица с оператор „Компас“ ЕООД.

36. Заповед № РД - 282/13.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Ферма за месодайни овце и кланичен пункт, в землището на с. Горно Озирово, общ. Вършец с оператор„Алпико Агро ГО“ ЕООД.

37. Заповед № РД - 284/15.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Завод за гипсфазерни плоскости гр. Видин с оператор „Кнауф България” ЕООД гр. София.

38. Заповед № РД - 287/20.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за приемане на плащания чрез ПОС терминал.

39. Заповед № РД - 291/25.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база с. Кошава, общ. Видин (производство на гипс и гипсови изделия) с оператор „Гипс” АД, с. Кошава.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx