1. Заповед № РД-111/03.04.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Търговско-складов комплекс „Техномаркет“ гр. Монтана с оператор "Техномаркет България" АД, гр. София

2. Заповед № РД-112/03.04.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на "Билла България" ЕООД, гр. София - Филиал - Монтана 803.
3. Заповед № РД-117/12.04.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на експертен екологичен съвет.
4. Заповед № РД-132/17.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Вършец с оператор „В и К” ООД гр. Монтана.
5. Заповед № РД-135/16.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на система за финансово управление и контрол и управление на риска в РИОСВ – Монтана.
6. Заповед № РД-149/05.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на СД „Сираков и сие” с. Бързия - Производствена база с. Бързия (производство на мебели).
7. Заповед № РД-150/05.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище „Лещака“ в землището на с. Раковица, ощина Макреш с концесионер „Геотехмин” ООД гр. София.
8. Заповед № РД-151/05.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище „Пладнището“ в землището на с. Киреево, община Макреш с възложител „Кичера-2007” ООД с. Макреш.
9. Заповед № РД-152/05.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище „Рафаело“ в землището на с. Киреево, община Макреш с концесионер „Киряевска вар” ООД гр. Видин.
10. Заповед № РД-153/06.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище „Орешец“ в землището на с. Гара Орешец, община Димово с концесионер „СК-13 ПЕЧ” АД гр. София.
11. Заповед № РД-154/06.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище „Дългата поляна“ в землищата на селата Арчар и Септемврийци, община Димово.
12. Заповед № РД 158/12.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Кравеферма с. Ковачица, общ. Лом с оператор ЕТ „Митко Боев“ гр. Кнежа.
13. Заповед № РД 159/12.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Кравеферма с. Ковачица, общ. Лом с оператор „Бомар трейд“ ЕООД гр. Кнежа.
14. Заповед № РД 160/12.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на площадка за ОЧЦМ и неопасни отпадъци в гр. Лом с оператор „ИЖО” ЕООД гр. Лом.
15. Заповед № РД 161/12.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на център за разкомплектоване на ИУМПС и площадка за ОЧЦМ в гр. Лом с оператор „Унитрейд 2011” ООД, гр. София.
16. Заповед № РД 162/12.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на производствена база за металообработка- производство на контейнери в с. Боровци, общ. Берковица с оператор "ИХР Метал" ЕООД.
17. Заповед № РД 163/13.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Многопрофилна болница към "МБАЛ - Берковица" ЕООД, гр. Берковица.
18. Заповед № РД 166/14.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на СБАЛНБ ”Свети Георги Победоносец”, гр. Монтана.
19. Заповед № РД 167/14.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Предприятие за производство на боза гр. Монтанас оператор "Елит - 06" ЕООД, гр. Монтана.
20. Заповед № РД 173/16.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на находище „Ошане“, с. Ошане с концесионер "ПСТ ВИДИН" ЕООД, гр. Видин.
21. Заповед № РД 174/19.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Предприятие за месопреработка, гр. Берковица с оператор „Монтком” ООД, гр. Берковица.
22. Заповед № РД 175/19.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Бензиностанция, автосервиз и автомивка в гр. Берковица с оператор „Топойл” ООД, гр. Берковица.
23. Заповед № РД 176/19.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Инвестиционно предложение „Изграждане на състезателна и туристическа ски писта 1 и пътническа въжена линия 1 хижа „Ком” – връх Среден Ком” с възложител „Ком 2016” АД с възложител „Ком 2016” АД.
24. Заповед № РД 177/20.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Хвостохранилище "Голям Буковец" с оператор"България флуорит” ЕООД, гр. София.
25. Заповед № РД 178/20.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Спортен комплекс с ЛПСОВ гр. Чипровци с оператор Община Чипровци.
26. Заповед № РД 179/20.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база -дървопреработка, с. Митровци с оператор „Арсов – 90” ЕООД, с. Митровци.
27. Заповед № РД 183/22.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Находище „Тери” (диабази), село Ошане и село Струиндол, община Белоградчик с концесионер „Диабаз” ЕООД, гр. София.
28. Заповед № РД 184/23.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на ЕЕС на 13.07.2017 г. – Доклад за ЕО с ДОСВ на ОУП на община Монтана.
29. Заповед № РД 185/26.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на Площадка за третиране на отпадъци - център за разкомплектоване на ИУМПС, гр. Монтана с опрератор “Метбол 2000” ЕООД, гр. Монтана.
30. Заповед № РД 189/27.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Бензиностанция №1 гр. Лом с оператор „Криста ойл“ ЕООД, гр. Лом.
31. Заповед № РД 190/27.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Бензиностанция с. Ковачица с оператор „ИСА ойл“ ЕООД, гр. Видин.
32. Заповед № РД 192/27.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Птицеферма за кокошки – носачки в землището на с. Долно Белотинци с оператор Аврам Петков.
33. Заповед № РД 193/27.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Находище за баластра „Шугла серев-юг“ с концесионер „ТБМ 2000“ ЕООД, гр. Монтана.
34. Заповед № РД 194/27.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Находище „Гредо“ – участъци Охрид и Пали лула с концесионер „Екоагрострой“ АД, с. Ерден.
35. Заповед № РД 195/27.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Кравеферма с. Лехчево, общ. Бойчиновци с опрератор „Агро КП“ ЕООД, с. Градешница.
36. Заповед № РД 198/28.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Бензиностанция 3310 с. Гаврил Геново с оператор „Петрол“ АД, гр. Ловеч.
37. Заповед № РД 199/28.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база (производство на пелети) с. Говежда с оператор „Екоинд“ АД, гр. Мездра.
38. Заповед № РД 200/30.06.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Многопрофилна болница към “МБАЛ – Св. Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx