01
Април
2019

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“, ГР. ЛОМ ПОСЕТИХА РИОСВ - МОНТАНА

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“, ГР. ЛОМ ПОСЕТИХА РИОСВ - МОНТАНА

Ученици от СУ „Димитър Маринов“ от гр. Лом с интереси в областта на екологията посетиха днес РИОСВ – Монтана. В Информационния център децата се запознаха със структурата и дейността на екоинспекцията.

Експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ презентираха филма „Рефрени на природата“.

Документалният филм „Рефрени на природата“ фокусира вниманието върху значимостта на резерватите „Горната гория“, „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“ и показва многообразието на защитените видове от флората и фауната и природните местообитания в горепосочените резервати.

 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията