02
Февруари
2018

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на влажните зони

В Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ експерти от регионалната екоинспекция представиха пред ученици от екоклуб от СУ „П. Р. Славейков“ - Видин презентация по повод Деня на влажните зони -2 февруари.

В списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен „Остров Ибиша“. Учениците се запознаха със значимостта и многообразието на растителния и животински свят на острова, с предмета и целите на неговото опазване, като рамсарски обект, като защитена територия и защитена зона от Натура 2000.

"Влажните зони за устойчиво градско развитие “ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния ден на влажните зони.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder