28
Юли
2017

Проверен е сигнал за оцветяване на водите на Огоста в района на Митровци

Сигнал за оцветяване в бяло на водите на река Огоста в района на село Митровци, община Чипровци провериха експертите на РИОСВ – Монтана. Сигналът е получен на „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана чрез Националната система за спешни повиквания 112.

Експерти от РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория към ИАОС са проверили района на реката в селото. Направили са опит да се свържат с подателя на сигнала за локализиране на мястото с наблюдаваното оцветяване. При разговор с представители на местната администрация е установено, че нямат информация за лице с такова име.

Взети са две водни проби от реката. Не е установено оцветяване, а стойностите на измерените показатели от експресен анализ – рН, електропроводимост и разтворен кислород при температура на водата 20°С са характерни за реката. Ще бъде извършен лабораторен анализ на проба по физико-химичните показатели.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder