31
Юли
2017

От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017

Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда всяка година от 16 до 22 септември.

Темата на Европейската на мобилността през 2017 г. „Чиста, споделена и интелигентна мобилност” под мотото „Заедно стигаме по-далеч”.

За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16 септември 2017 г. на официалния сайт на кампанията на адрес: http://www.mobilityweek.eu/.

Регистрацията е възможна и на български език чрез линка за директен достъп: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg, или чрез българския сайт на кампанията: https://www.mobilityweekbg.com, който препраща да регистрационната форма и съдържа подробни указания и информация за кампанията. След приключване на регистрацията, формуляра се одобрява от националния координатор и участието на населеното място-кандидат се публикува на официалната страница на ЕСМ.

Всеки град може да се включи в инициативата чрез организиране на дейности по всички три критерии или поне по един от следните:

1. Организиране на седмица с дейности, отчитащи тазгодишната тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност”.

2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града: по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди или автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др.

3. Организиране на Ден без автомобили (за предпочитане на 22 септември): необходимо е да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за най-малко един цял ден (от 1 час преди до 1 час след официалното работно време).

След провеждането на ЕСМ градовете, организирали дейности и по трите критерия ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ.

От 22 септември до края на месец октомври „златните” участници, отговорили и на трите критерия следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаване. Информация за формáта на заявлението предстои да бъде публикувана на следния електронен адрес:

http://www.mobilityweek.eu/emw-award/

Десетте града финалисти ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.

РИОСВ - Монтана кани общини, училища, НПО, фирми и граждани да вземат участие в Европейската седмица на мобилността 16-22.09.2017 г. и Деня без автомобили 22.09.2017 г.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder