29
Януари
2018

Министър Нено Димов посети РИОСВ - Монтана

Министър Нено Димов посети РИОСВ - Монтана

Министърът на околната среда и водите Нено Димов посети РИОСВ – Монтана. Министър Димов се срещна в екоинспекцията със служители от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория – Монтана.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с оптимизация на проверките при осъществяването на контролната дейност, повишаване на ефективността на работата. Акцент бе поставен върху необходимостта от извършването на ефективен контрол и мониторинг при изпълнението на предписанията, за да се гарантират възможно най-добри резултати от дейността на регионалните структури.

Бяха обсъдени актуални проблеми в областта на съвместната работа между двете структури на МОСВ, работата по законодателството за реализиране на общоевропейските изисквания за опазване на околната среда.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder