01
Април
2019

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“, ГР. ЛОМ ПОСЕТИХА РИОСВ - МОНТАНА

Ученици от СУ „Димитър Маринов“ от гр. Лом с интереси в областта на екологията посетиха днес РИОСВ – Монтана. В Информационния център децата се запознаха със структурата и дейността на екоинспекцията.

Експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ презентираха филма „Рефрени на природата“.

Документалният филм „Рефрени на природата“ фокусира вниманието върху значимостта на резерватите „Горната гория“, „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“ и показва многообразието на защитените видове от флората и фауната и природните местообитания в горепосочените резервати.

 

Categories: Актуално

25
Март
2019

РИОСВ – Монтана обявява кампания под мотото „Засади дърво – дишай чист въздух“

Във връзка с Деня на земята – 22 април 2019 г. РИОСВ – Монтана инициира кампания под надслов „Засади дърво – дишай чист въздух“. Всяка година от лицето на земята изчезват хиляди декари с горски масиви – от природни бедствия, пожари, както и от човешка намеса –изсичане на горски насаждения, замърсяване на въздуха от неекологични дейности и т. н.. Казват, че горите са белите дробове на планетата и ако те изчезнат, това ще доведе до изчезването и на човешката раса. Намаляването на горите води до резки климатични промени – затопляне на въздуха, парников ефект, опустиняване на големи територии.....и в крайна сметка непредвидими последици за бъдещите поколения.

Как може да помогнем на майката природа да се справи с това „болестно“ състояние?

Обезспокоени от тези тревожни тенденции, ние се присъединяваме към международните усилия за съживяване на планетата. Нашият апел е да дадем старт на инициативата за възстановяване на зеленото богатство на България. А това не е много, а е от голяма полза за всички. Ако всеки човек засади поне по едно дърво, въздухът ще стане по-чист.

В тази връзка кампанията ни е „Засади дърво – дишай чист въздух“.

Желаещите да участват са без възрастова граница. Необходимо е в периода до 22 април най-късно да се извърши засаждане на поне едно дърво – от един или от няколко човека и това да бъде документирано чрез снимков материал. Снимките да се изпратят до РИОСВ – Монтана (на място или по ел. поща) с кратко описание на мястото на засаждане и броя на участниците в мероприятието.

Categories: Актуално

25
Март
2019

Не е констатирано замърсяване на водите на р. Дунав

Не е констатирано замърсяване на водите на р. Дунав. Това установи проверка на 22.03.2019 г. по сигнал за наличие на нефтени петна във водите на реката. Нефтено петно с големи размери не е забелязано нито от екипа на РИОСВ – Монтана и РЛ, извършил проверката, нито от патрула на Гранична полиция в района на реката при гр. Дунавци.

Взети са водни проби за анализ, които ще бъдат анализирани от РЛ – Монтана към ИАОС. РИОСВ ще обяви резултатите допълнително.

Categories: Актуално

22
Март
2019

РИОСВ – Монтана реагира на сигнали за замърсяване на Дунав при Видин

В РИОСВ – Монтана в 13,20 ч. е постъпил сигнал за петно в река Дунав в участъка между гр. Видин и гр. Дунавци. Подателят на сигнала е изказал предположение, че петното е образувано от мазут или бензин.

В 13:35 ч. в РИОСВ – Монтана е получен имейл от радио Видин за сигнал от граждани за големи мазни петна по река Дунав, забелязани край Видин към 10:30-11:00 часа.

Незабавно е сформиран екип от експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория - Монтана за извършване на проверка по сигналите – пробонабиране на водни проби и установяване източника на замърсяване.

Уведомена е БДДР – Плевен за организиране на съвместни действия при извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, утвърдени от МОСВ.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията